ProAll Bakım
Planlama Yazılımı

Makine ve otomasyon ağırlıklı, seri üretim yapan işletmelerde makinelerin Planlı, Plansız ve Önleyici Bakımları ve bunun yanında üretim öncesi Checklist Kontrolleri üretim verimliliğini üst seviyelerde tutulabilmesi için ciddi önem arz etmektedir.

PROALL MAINTENANCE yazılımı bakım kontrollerinin yapılmasını sağlayıp, Dashboard ve özel sorgulamalar ile bu kayıtları kullanıcının bilgisine anlık olarak sunmaktadır.

ProAll
 • Bakım Haritası

  Bakım Haritası sayesinde sistem kullanıcıya otomatik olarak bir harita sunar. Bu haritada tüm makinelerin isimleri ve bakımının yapılması gereken haftalar, eğer bakım zamanı geçtiyse ve bakımı yapılmadıysa kullanıcı bu harita sayesinde bu verileri rahatça izleyebilir.

  Yandaki haritada A1-A3-A6 ile belirtilen makinelerin bakım aralığıdır. Bir alt satırında OK yazıyorsa o bakım zamanında yapılmış anlamına gelmektedir. Eğer GOK (Gecikmeli OK) yazıyorsa bakım yapılması gereken haftadan sonraki haftalarda yapılmış anlamına gelmektedir. Eğer NOK ise bakım yapılmamış anlamına gelmektedir

 • Planlı Bakım Online Ekranı

  Bu ekranda mevcut haftadaki tüm makine bakımları listelenir. Sorumlu personel bu sayfada yapılacak olan bakıma work order tanımlamasını yaptıktan sonra teknisyen ataması yaparak hangi makine bakımını hangi teknisyenin yapacağını belirler. Bu atanan görev teknisyenin el terminaline düşer, teknisyen bakımı yaptıktan sonra terminalden bakımını yaptığı makine adını seçer, bakım süresini yazar ve kayıt verir. Bu kayıt sisteme tamamlanan bakım olarak yansır.

 • Planlı Bakım Raporları

  Yapılan tüm Planlı Bakımlar DASHBOARD ekranı sayesinde anlaşılabilir bir biçimde kullanıcının önüne sunulmaktadır.

 • Önleyici Bakım (Preventive Maintenance)

  Önleyici Bakım işletmelerde bulunan makine ve ekipmanların Su-Hava-Buhar Kaçağı, Sıcaklık Ölçümleri ve makinelerin silindir ve motorlarının hız ivme vb. ölçümlerin yapılması ile sağlanmaktadır. PROALL yazılımı kullanıcıya öncelikle tüm makine ve ekipmanların alan adı, barkod, bölüm, ve ölçüm tipi vb. bilgilerini sisteme girmesini sağlar. Bu sayede teknisyen el terminali ile makine barkodunu okuttuğunda makineden aldığı verileri sisteme girer.

 • Önleyici Bakım Hız-İvme Kontrolü

  Makine içerisinde bulunan motorların belirlenen noktalarının vibrasyon kontrolleri aşağıda görülen el terminali arayüzü sayesinde teknisyen tarafından yapılır. Teknisyen Hız - İvme ölçer cihazdan aldığı verileri uygulamaya girerek kayıt verir.

 • Hız İvme Kontrolü İzleme Ekranı ve Grafik

  Makinelerin hız - ivme kontrolü yapılacak olan bölgelerinin sistemde olması gereken bir değeri vardır. Operatörlerin yaptığı ölçümlerde bu değer normal ise OK, kritik değer ve olması gerek değerin arasında ise Alert, kritik değerin üzerinde ise Danger olarak şema üzerinde basitçe görebiliriz.

  Ayrıca makine detayını görüntülemek isterseniz makineye ait kaçak history sini elde edebilirsiniz

 • Üretim Başlangıcı Checklist Kontrolleri

  Üretim başlamadan önce bakım operatörleri el terminalleriyle sistemde önceden belirlenmiş olan makine, ekipman ve alanlara ait soruları cevaplayarak kontrolleri gerçekleştirirler. Kontrol için daha önceden hazırlanmış sorulara olumsuz cevap verdiklerinde, yani o alanda problem gördüklerinde bunu fotoğraf çekerek ve açıklama yaparak sisteme kaydederler.

 • Checklist Raporları

  Yapılan her kontrolden sonra kayıt verildiği anda sistem sorumlu personelin bilgisine yapılan kontrollere ilişkin bir mail atar. Olumsuz cevapların fotoğrafları ve açıklamaları bu mailde görüntülenir.

  Yan tarafta 1.olumlu ve 2.olumsuz yapılan kontrolün mail eki örneği yer almaktadır.

 • Önleyici Bakım Kaçak Kontrolü

  İşletmede yer alan alanlardaki Hava - Su - Buhar kaçaklarının kontrolü aşağıda görülen el terminali arayüzü sayesinde o alana ait belirtilen noktaların kontrolü teknisyen tarafından yapılır. Eğer teknisyen o alanda kaçak var kaydı verirse fotoğraf ve açıklama ekleyerek kayıt işlemini tamamlar. Bu alanlardaki kaçaklar sorumlu personele fotoğraflı bir şekilde sunulur.

 • Kaçak Haritası

  Önleyici bakıma ait yapılan kontroller sonucunda sistem bize anlık olarak hafta bazlı kaçak olan noktaları tek bir harita üzerinde gösterir. Haritada NOK olan bölgelerde kaçak olduğu ve müdahale edilmesi gereken alanlar olduğunu anlayabiliriz.